Η επιχείρηση ιδρύθηκε από τον Προγκάκη Δημήτριο το 1978 με έδρα στην Έξω Παναγίτσα Χαλκίδας. Είχε ώς κύρια δραστηριότητα την κατασκευή αναλαμβάνοντας μεγάλα έργα όπως πολυκατοικίες, νοσοκομεία, σχολεία, τράπεζες κλπ. Το 2002 μεταπήδησε στην εμπορία και επεξεργασία ξύλου με διακριτικό τίτλο Επεξύλ αλλά και σε νέα διεύθυνση την οδό Ιθάκης στην περιοχή της Λιανής Αμμου. Διαθέτει μία πλούσια γκάμα ξυλείας για όλες τις χρήσεις.Επιλέγοντας ΝΑΙ δηλώνω ότι είμαι άνω των 18 ετών για να δω το περιεχόμενο της σελίδας.