ΦΟΡΕΜΑΤΑ

2.63 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
2.84 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
3.04 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
3.04 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
3.34 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
3.37 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
3.49 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
3.69 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
3.74 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
3.91 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
3.97 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
3.99 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
3.99 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
3.99 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
3.99 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
4.04 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
4.09 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
4.11 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
4.13 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
4.13 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
4.13 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
4.18 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
4.34 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
4.35 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
4.42 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
4.48 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
4.65 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
4.65 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
4.77 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
4.85 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
4.92 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
5.07 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
5.19 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
5.22 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
5.25 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
5.30 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
5.31 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
5.33 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
5.36 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
5.38 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
5.39 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
5.39 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
5.39 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
5.41 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
5.47 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
5.48 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
5.49 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
5.50 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
5.50 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
5.51 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
5.54 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
5.55 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
5.55 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
5.62 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
5.64 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
5.65 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
5.69 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
5.69 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
5.70 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
5.76 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
5.76 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
5.77 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
5.77 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
5.82 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
5.85 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
5.88 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
5.94 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
5.98 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
5.98 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
5.99 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
6.10 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
6.11 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
6.20 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
6.24 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
6.31 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
6.39 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
6.40 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
6.42 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
6.42 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
6.42 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
6.47 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
6.49 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
6.59 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
6.59 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
6.62 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
6.62 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
6.65 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
6.67 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
6.72 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
6.76 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
6.89 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
6.92 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
6.97 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
7.00 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
7.00 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
7.00 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
7.00 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
7.00 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
7.05 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
7.08 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
7.09 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
7.10 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
7.11 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
7.13 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
7.18 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
7.18 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
7.18 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
7.20 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
7.22 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
7.24 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
7.24 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
7.28 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
7.32 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
7.40 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
7.44 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
7.49 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
7.52 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
7.54 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
7.54 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
7.54 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
7.54 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
7.54 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
7.54 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
7.58 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
7.62 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
7.64 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
7.64 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
7.64 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
7.64 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
7.64 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
7.64 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
7.67 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
7.71 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
7.79 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
7.83 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
7.83 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
7.89 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
7.91 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
7.96 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
7.96 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
8.13 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
8.32 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
8.34 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
8.37 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
8.44 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
8.47 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
8.69 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
8.69 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
8.69 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
8.69 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
8.73 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
8.74 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
9.00 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
9.00 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
9.00 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
9.00 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
9.01 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
9.01 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
9.01 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
9.01 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
9.01 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
9.02 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
9.02 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
9.02 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
9.03 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
9.03 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
9.03 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
9.03 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
9.04 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
9.04 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
9.04 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
9.04 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
9.04 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
9.04 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
9.04 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
9.04 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
9.09 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
9.09 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
9.09 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
9.10 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
9.10 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
9.10 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
9.10 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
9.11 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
9.11 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
9.11 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
9.12 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
9.14 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
9.18 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
9.25 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
9.26 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
9.27 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
9.31 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
9.31 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
9.32 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
9.36 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)